Căn hộ CT2Phố cảnh Phước HảiPhối cảnh vĩnh điềm trung

CÁC CÔNG TRÌNH TIÊU BIỂU CÔNG TY TNHH MTV XÂY DỰNG VCN

Một số công trình tiêu biểu Công ty Xây Dựng VCN đã và đang thực hiện:
1. Chung cư CT6C
- Địa điểm xây dựng: Số 99, Đường A1 Khu đô thị Vĩnh Điềm Trung – Nha Trang 
- Tổng diện tích sàn XD: 8350 m2
- Số tầng : 8
- Giá trị hợp đồng: 50 tỷ đồng

2. Chung cư CT6B – ĐN5
- Địa điểm xây dựng: Số 101, Đường A1 Khu đô thị Vĩnh Điềm Trung – Nha Trang 
- Tổng diện tích sàn XD: 7000 m2
- Số tầng : 8
- Giá trị hợp đồng: 42 tỷ đồng

3. Chung cư CT6A – ĐN1 & 2
- Địa điểm xây dựng: Số 2, Đường B3 Khu đô thị Vĩnh Điềm Trung – Nha Trang 
- Tổng diện tích sàn XD: 15160 m2
- Số tầng : 8
- Giá trị hợp đồng: 90 tỷ đồng

4. Chung cư CT5 – ĐN2 & 3
- Địa điểm xây dựng: Số 103, Đường A1 Khu đô thị Vĩnh Điềm Trung – Nha Trang 
- Tổng diện tích sàn XD: 16640 m2
- Số tầng : 8
- Giá trị hợp đồng: 99 tỷ đồng

5. Hạ tầng kỹ thuật Trung Tâm Thương Mại Big C Nha Trang
- Địa điểm xây dựng: Đường 19/5 Khu đô thị Vĩnh Điềm Trung – Nha Trang
- Diện tích XD: 10.241 m2
- Giá trị hợp đồng: 5,5 tỷ đồng

6. Tòa nhà hỗn hợp CT2
- Địa điểm xây dựng: Đường 19/5 Khu đô thị Vĩnh Điềm Trung – Nha Trang 
- Tổng diện tích sàn XD: 42.200 m2
- Số tầng : 12
- Giá trị hợp đồng: 145 tỷ đồng
Khách viếng thăm
Trực tuyến: 16
Tổng cộng: 3.778.764
Thiết kế và phát triển: SweetSoft
 
>