Căn hộ CT2Phố cảnh Phước HảiPhối cảnh vĩnh điềm trung

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VCN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2016

Sáng 24/09/2016, tại Tòa nhà VCN, khu đô thị Vĩnh Điềm Trung, TP. Nha Trang, Công ty cổ phần Đầu tư VCN đã tổ chức thành công Đại hội cổ đông bất thường năm 2016.
Tham dự Đại hội có các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và các cổ đông sở hữu/đại diện cho 5.220.936 cổ phần, tương đương: 87,02% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
Đại hội đã thảo luận và biểu quyết thông qua một số nội dung sau:
           1. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty CP Đầu tư VCN.
           2. Chi tạm ứng cổ tức năm 2016
Cổ đông tham dự Đại hội đã thể hiện sự đồng thuận và nhất trí cao với các nội dung được trình bày tại Đại hội. Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2016 đã thành công tốt đẹp.

           Một số hình ảnh tại đại hội:


Hình 1: Đoàn chủ tịch điều hành đại hội


Hình 2: Các cổ đông tham luận tại đại hội


Hình 3: Cổ đông biểu quyết thông qua các nội dung của Đại Hội
Khách viếng thăm
Trực tuyến: 47
Tổng cộng: 1.993.366
Thiết kế và phát triển: SweetSoft