Căn hộ CT2Phố cảnh Phước HảiPhối cảnh vĩnh điềm trung

HIỆU PHÓ (ĐIỀU PHỐI CHƯƠNG TRÌNH HỌC)/ VICE PRINCIPAL (PROGRAM COORDINATOR) - TRƯỜNG MẦM NON CANADA MAPLEBEAR VCN

I.    Vị trí tuyển dụng:   
         - Vị trí: Hiệu phó (Điều phối Chương trình học) - Trường mầm non Canada MapleBear VCN
                     
Vice Principal (Program Coordinator)   - MapleBear VCN Canadian Kindergarten
        
- Số lượng: 01 người
II.    Mô tả công việc/ Job Descriptions
    -    
Phối hợp với Hiệu trưởng để đảm bảo chất lượng dịch vụ khách hàng và việc vận hành của chương trình/ To cooperate with School Principal (SP) to ensure a high quality of client services and operations of academic program. 
    -    
Giám sát, lãnh đạo đội ngũ giáo viên và nhân viên đào tạo nhằm nâng cao chất lượng của đội ngũ giáo viên bao gồm: lên kế hoạch, giảng dạy, đánh giá học sinh, tính chuyên nghiệp và sự giao tiếp với phụ huynh/ To support in the supervision of teacher teams and program staff in order to uphold high quality of teacher standards including: training, recruitment, planning, lesson execution, assessing of students, professionalism and parent communication. 
    -    
Thực hiện công tác giảng dạy với tác phong chuyên nghiệp và tổ chức các bài giảng một cách hiệu quả dựa theo khung chương trình Maple Bear nhằm đạt được kết quả học tập tốt nhất cho học sinh mầm non/ To teach with a high quality of professionalism and execute effective lessons according to Maple Bear curriculum to reach learning outcomes for kindergarten students. 
    -    
Thực thi và duy trì các tiêu chuẩn, chính sách và kỳ vọng của trường nhằm duy trì hình ảnh chuyên nghiệp chất lượng cao cho trường/ Follow and uphold school standards, policies, and expectations to maintain a high quality professional image for the school. 
    1.    H tr đào to/ Academic Support 
    
-    Kim tra kế hoch ging dy và h tr ni dung/ Lesson plan checking & contents support.
    
-    Kim tra thư tun/ Newsletters review and check support.
    
-    Kim tra và hoàn thin Báo cáo hc tp ca hc sinh/ Student Report Card review & final check.
    
-    D gi và đánh giá giáo viên (KPI)/ Teacher observations & evaluations (KPI). 
    
-    Đào to và hun luyn giáo viên/ Teacher training and coaching. 
    
-    Sp xếp lch dã ngoi hàng tuần/ Create academic schedules for weekly outings/indoor activity room.
    
-    Báo cáo cho Hiu trưởng để có thêm ngun lc và h tr khi cn thiết/ Report to SP for additional resources and support as needed. 
    2.    Qun lý giáo viên/ Teacher management 
    
-    H tr phiên dch và điu phi cho các bui gp g, tư vn và hp ph huynh/ Act as mediator for parent meetings, counseling and conferences. 
    
-    Gii thích vi giáo viên v các chính sách, quy trình và k vng: thư k lut/ Teacher accountability with policy, procedures & expectations: disciplinary letters.
    
-    Báo cáo Hiệu trưởng để có thêm ngun lc và h tr khi cn thiết/ Report to SP for additional resources and support as needed. 
    
-    Lên kế hoch và t chc đào to để ci thin k năng ging dy, qun lý lp hc ca giáo viên và kh năng làm vic ca nhân viên đào to/ Plan and conduct training to improve teachers’ teaching and class management skills and program staff’s working ability.
    
-    Chu trách nhim v cht lượng ging dy ca toàn bộ đội ngũ giáo viên ti Trường/ Be responsible for teaching quality of academics at school and the following of Maple Bear methodology. 
    
-    Xây dng văn hóa công s cho các giáo viên và nhân viên theo chiến lược ca công ty/ To build up working culture for teachers and staff as company’s strategy. 
    3.    Hành chính và vn hành đào to/ Administration and Academic Operations 
    
-    T chc các bui hp tun vi giáo viên/ Support in conducting weekly Teacher’s Meetings. 
    
-    Chun b và hoàn thin các kế hoch dã ngoi và s kin cho hc sinh ti Trường/ Support in preparing and finalizing plans for campus student field trips and events. 
    
-    Hoàn thành các công vic được phân công bi Hiu trưởng/ To fulfill any and all additional tasks assign by SP. 
    
-    Báo cáo cho Hiu trưởng để có thêm ngun lc và h tr khi cn thiết/ Report to SP for additional resources and support as needed. 
    
-    Phi hp vi Hiu trưởng để đảm bo nhu cu tuyn sinh và chính sách được thng nht/ Collaborate with SP to ensure enrollment needs & policies are met.
    
4.    Tuyn dng/ Recruitment 
    
-    H tr HR trong quá trình tuyn dng và hỗ trợ đào tạo các v trí ca chương trình Maple Bear: giáo viên nước ngoài, tr ging, giáo viên mầm non Việt Nam & giáo viên chủ nhiệm/ Support HR in recruitment process and support in training of such positions in Maple Bear program: foreign teacher, teacher’s assistant, VN preschool teacher & homeroom teacher. 
    
-    Các công vic khác theo s phân công ca qun lý trc tiếp/ Other tasks assigned by line
manager
.
III.    Yêu cầu công việc/ Job Requirement
    1.    
Trình độ/ Qualification & Certificate
    
-    Tốt nghiệp Cao đẳng/ Đại học chuyên ngành Mm non/ Bachelors of Arts Degree or higher, preferably in Early Childhood Education.
    
-    Chứng chỉ ging dy (TESOL hoặc TEFL, ưu tiên CELTA)/ Certification for Teaching (TESOL, TEFL, preferably CELTA).
    
2.    Kinh nghiệm/ Experience
    
-    3 năm công tác liên tục trong ngành giáo dục mầm non/ 3 years of continuous working in preschool education. 
    
-    Ít nht 2 năm kinh nghiệm quản lý ở trường mầm non, trường học hoặc trung tâm giáo dục dành cho trẻ em; ưu tiên trường quốc tế/ At least 2 or more years working in management level at kindergarten, school or early childhood education center; preferably in international kindergarten.
    3.    
Kỹ năng/ Professional skills
    
-    K năng tiếng anh tt (nghe, nói, viết và đọc hiểu)/ Strong English skills (listening, speaking, writing, reading comprehension).
    
-    K năng qun lý và sp xếp công vic theo th t ưu tiên/ Good organization skills, with ability to prioritize important tasks.
    
-    Kh năng vi tính văn phòng cơ bn (PowerPoint, Microsoft, Excel, etc.). Capability in basic office software (PowerPoint, Microsoft, Excel, etc.).
    
-    K năng qun lý gii, vi kh năng t chc các cuc hp, s dng nhân s hiu qu để hoàn thành các công vic ca chi nhánh/ Strong management skills, with ability to lead meetings, and effective use of manpower to complete campus tasks.
    
-    Tiên phong, sáng to, trung thành, trách nhim cao và thái độ chuyên nghip/ Proactive; Creative; Truthful; High responsibility; Professional attitude.
    
-    Yêu nghề và yêu trẻ, kĩ năng giao tiếp và truyền đạt thuyết phục tốt/ Love the job and love children, good communication and persuasive skills.
IV.    Lương & Phúc lợi/ Salary & Benefits
    
-    Mức lương: từ 15.000.000 đồng, tùy vào năng lực và kinh nghiệm.
    Salary: from 15.000.000VND, depend on ability and experience.
    -    
Được hưởng đầy đủ BHXH & BHYT theo quy định luật lao động về bảo hiểm tại VN & Lương tháng 13+14.
    
Social insurance & health insurance following the labor law of insurance in Vietnam & Bonus salary on 13rd, 14th month.
    
-    Bảo hiểm sức khoẻ Liberty/ Health insurance Liberty 
    
-    Tham quan, du lịch, nghỉ dưỡng, nghỉ phép hàng năm
    
Join team-building activities, annual leave
    
-    Tham gia các khoá đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn hàng năm.
    
Have chance to join training course to upgrade qualification every year
    
-    Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, năng động và sáng tạo
    
Opportunity to work in professional, active and creative working environment.
    -    Chính sách đãi ngộ khi có con theo học tại trường.
    
Incentive program when having children study at Maple Bear VCN.
V.    Yêu cầu hồ sơ/ Documents required
    
-    Đơn xin việc làm (Viết tay)/ Application form (Hand write
    
-    CV mô tả kinh nghiệm làm việc/ Curriculum Vitae describe detail of working experience 
    
-    Bản sao hộ khẩu, CMND/ Copy of household registration book and Identity card 
    
-    Bằng đại học, bảng điểm (bắt buộc) và các chứng chỉ có liên quan (nếu có)/ University degree, Transcript (required) and relevant certificates (if any) 
    
-    Sơ yếu lý lịch có xác nhận của địa phương (không quá 6 tháng)/ Personal information certified by the local (not exceeding 6 months) 
    
-    Giấy khám sức khỏe có xác nhận của cơ sở y tế (không quá 6 tháng)/ Health certificate certified by health facility (not exceeding 6 months).
*    Liên hệ/ Contact:
    
-    Hồ sơ gửi về/ Sent to: BAN NHÂN LỰC - CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VCN/ HR Department - VCN Investment JSC
    
-    Địa chỉ/Address:  Tòa nhà VCN - đường A1, KĐT Vĩnh Điềm Trung, TP Nha Trang/
VCN Building - A1 Street, Vinh Diem Trung Urban Area, Nha Trang City.
    
-    Điện thoại/Tel:       (0258) 6254 125 -  0968 180 650 (Ms.Tú)
    -    Email:                     
tuyendung@vcn.vn

Khách viếng thăm
Trực tuyến: 80
Tổng cộng: 3.220.660
Thiết kế và phát triển: SweetSoft
 
>