Căn hộ CT2Phố cảnh Phước HảiPhối cảnh vĩnh điềm trung

HIỆU TRƯỞNG - TRƯỜNG MẦM NON CANADA MAPLEBEAR VCN

I.    Vị trí tuyển dụng:  Hiệu trưởng - Trường mầm non Canada Maplebear VCN                                
        Số lượng: 01

II.    Mô tả công việc:
*     Chịu trách nhiệm quản lý/điều hành toàn bộ hoạt động diễn ra trong Trường mầm non Canada MapleBear VCN theo quy định và yêu cầu của các ngành/cơ quan quản lý cũng như yêu cầu riêng của Công ty.
*   Quản lý/ điều hành trực tiếp, xây dựng, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực của Trường mầm non Canada MapleBear VCN nhằm phát huy tối đa hiệu quả làm việc của Trường.
*     Chịu trách nhiệm về cam kết chất lượng và định hướng chiến lược phát triển.
*     Cán bộ lãnh đạo (CBLĐ) khi triển khai công việc cần tuân thủ, đảm bảo thực hiện đủ 6 việc sau: Tổ chức, triển khai, hỗ trợ (làm hộ), kiểm soát, đánh giá và thanh tra.
    1.    
Hoạch định chiến lược và Quản lý nhân sự: 
   -    Hoạch định và định hướng phát triển chiến lược, mục tiêu, kế hoạch của Trường dựa trên chiến lược và kế hoạch kinh doanh của Công ty. 
    -    Xây dựng nội dung cho các chương trình truyền thông/tiếp thị.
    -    Giải thích với giáo viên về các chính sách, quy trình qui phạm giáo dục và mục tiêu kỳ vọng mỗi kỳ.
   -    Lên kế hoạch và tổ chức đào tạo để nâng cao kỹ năng giảng dạy, quản lý lớp học của giáo viên và năng lực chuyên môn của giáo viên.
    -    Chịu trách nhiệm về chất lượng giảng dạy của đội ngũ giáo viên.
    -    Xây dựng văn hóa nhà trường cho các giáo viên/ nhân viên theo định hướng của Công ty.

    2.    
Quản lý giáo dục, vận hành và đào tạo 
        a.
Hỗ trợ đào tạo
    -    Kim tra kế hoch ging dy và h tr ni dung. Kim tra thư/mail hàng ngày.
    -    Đào to và hun luyn giáo viên. Giám sát quá trình đào to giáo viên. D gi và đánh giá giáo viên (KPI).
    -    Tham gia đánh giá chương trình đào tạo và ghi nhận, khảo sát mức độ hài lòng của nhân viên.
    -    Theo dõi việc thực hiện các cam kết sau đào tạo theo chính sách của Công ty.
    -    Đảm bảo giáo viên được trang bị các kiến thức căn bản về chuyên môn và kỹ năng mềm để thực hiện tốt công việc giảng dạy; tổ chức định hướng, đào tạo hội nhập cho giáo viên mới.
    -    Báo cáo cho Tng Giám Đốc và Giám Đốc Điu hành để có thêm ngun lc và h tr khi cn thiết. 

        b. Hành chính và vận hành
    -  Quản lý và tổ chức sử dụng hệ thống thông tin/hồ sơ/sổ sách trường học theo đúng qui định, tổ chức thực hiện và kiểm soát phần mềm quản lý học sinh.
    -  Quản lý chất lượng các dịch vụ học đường: bán trú, bếp ăn, xe bus, đồng phục, ngoại khóa, dã ngoại, an ninh an toàn trường học…
    -   Kiểm soát việc tuân thủ các quy định, quy chế, chính sách… trong nhà trường.
    -   Kiểm soát bộ nhận diện thương hiệu của trường.
    -  T chc các bui hp tun vi giáo viên. Chun b và hoàn thin các kế hoch dã ngoi và s kin cho hc sinh hàng tháng.
    -   Kiểm tra và ký các Báo cáo hoạt động/học tập của học sinh hàng tuần.
    -  Hỗ trợ phiên dịch và điều phối giáo viên cho các buổi gặp gỡ, tư vấn và họp phụ huynh.
    -  Ch đạo và hướng dn nhu cu tuyn sinh: sp xếp lp, dinh dưỡng, thông tin cho ph huynh, quy trình cn chun b cho ngày đầu bé đi hc,  
   -  Kiểm soát vệ sinh an toàn thực phẩm, kim tra vic giao nhn và cht lượng thc ăn hng ngày. Kiểm soát chất lượng nuôi dưỡng, chăm sóc dinh dưỡng hàng ngày cho trẻ.
    -  Tổ chức môi trường, nhóm, lớp đảm bảo vệ sinh và an toàn cho trẻ. Đảm bảo thực hiện đúng qui định chế độ học tập, sinh hoạt, ăn, ngủ của trẻ trong từng lớp.
    -  Giám sát toàn b qui trình vn hành hot động và đào to. Phê duyt chi phí chương trình, đề xut/yêu cu mua hc liu/giáo c ging dy và cân bng gia ngân sách và ngân qu.
    -   Phi hp vi Giám đốc điều hành để đảm bo nhu cu tuyn sinh và chính sách được thng nht.
    -   Hoàn thành các công vic được phân công bi Tng Giám Đốc hoc Giám Đốc Điu hành.

        c. Pháp chế và Thanh tra giáo dục
   -   Tổ chức, triển khai, hỗ trợ, kiểm soát, đánh giá và thanh tra các công việc của từng bộ phận toàn Trường để đảm bảo tính pháp lý chặt chẽ.
   -    Lên kế hoch, t chc và phân công công vic cho đội ngũ giáo viên để chun b cho vic kim tra/thanh tra Trường.
   -    Định k hoc đột xut t chc vic thanh kim tra chuyên sâu/toàn din đối vi các hot động trong cơ s ca mình. 
   -    Thm định và phê duyt đề xut các quyết định khen thưởng - k lut theo thm quyn.
   -   Tng hp báo cáo Giám đốc điều hành để cp nht vào k yếu nhng li vi phm nghiêm trng hoc có giá tr giáo dc/cnh báo ln. 
   -    Định k t chc vic đánh giá công tác thanh tra để kp thi có các điu chnh/chn chnh.

        d.
Quản lý tài sản và quản trị rủi ro
    -  Quản lý Ngân sách: Tổ chức, triển khai, kiểm soát, đánh giá và thanh tra việc lập, thực hiện ngân sách trong lĩnh vực mình phụ trách.
    -   Qun lý tài sn trong phm vi mình ph trách, đảm bo tuân th theo các quy định qun lý tài sn do Công ty ban hành. 
    -   Mua sm tài sn, đảm bo đúng trong phm vi ngân sách được duyt, đúng thi đim cn thiết, có hiu qu cao nht.
    -   Kim soát cht ch vic đảm bảo an toàn lao động, an toàn vệ sinh thực phẩm, phòng cháy chữa cháy và an toàn tài sản của toàn Trường.

    3.
Tuyển dụng 
   -   H tr HR trong quá trình tuyn dng và đào to các v trí ca chương trình Maple Bear ti trường: giáo viên nước ngoài, giáo viên tiếng anh, giáo viên mm non,...
    -    T ch
c đánh giá và xếp bậc CBNV/giáo viên và hỗ trợ lộ trình phát triển từng cá nhân.
    
-    Các công vic khác theo s phân công ca qun lý trc tiế
p. 
   -   
Liên tục cập nhật những thay đổi của các chính sách của Nhà nước, các chương trình, xu hướng phát triển nguồn nhân lực. Tư vấn, tham mưu cho Ban TGĐ trong việc quản lý, triển khai những chính sách, quy chế, quản lý nhân sự.

    4. Truyền thông và đối ngoại
    -    
Tổ chức thực hiện công tác truyền thông nội bộ đến CBNV/giáo viên.
   
-   
Xử lý thông tin khiếu nại, thắc mắc của PHHS tại các nhà trường và tổ chức thực hiện công tác truyền thông đến PHHS.
    
-    
Xây dựng và duy trì mối quan hệ với các cơ quan hữu quan, các đối tác quan trọng.

III.    Yêu cầu công việc
   
 1. Trình độ:
    
-    Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học chuyên ngành Mầm non.
    
-    Ưu tiên ứng viên có bằng cấp quản lý nghiệp vụ.
    
2. Kiến thức:
    -    
Có tầm nhìn, khả năng xây dựng chiến lược, phát triển giáo dục - đào tạo.
    
-    
Am hiểu thị trường và pháp luật liên quan đến hoạt động giáo dục - đào tạo.
    
3. Kinh nghiệm:
    -    
Ít nhất 5 năm công tác trong giáo dục mầm non
   - Ít nhất 2 năm kinh nghiệm ở vị trí Hiệu trưởng/Phó hiệu trưởng hoặc quản lý trường mầm non, trường học hoặc trung tâm giáo dục dành cho trẻ em. Ưu tiên có kinh nghiệm ở vị trí hiệu trưởng, hiệu phó trường quốc tế.
    
4. Kỹ năng:
    -    
Khả năng quản lý, điều hành nhiều chương trình và dự án cùng một lúc
    -    
Kỹ năng quản lý và sắp xếp công việc theo thứ tự ưu tiên, với khả năng tổ chức các cuộc họp, sử dụng nhân sự hiệu quả để hoàn thành các công việc của trường.
    -    
Giọng nói rõ ràng, truyền cảm, không nói giọng địa phương. 
    -    
Kỹ năng giao tiếp, thương lượng, giải quyết vấn đề, xử lý mâu thuẫn.
    -    
Khả năng gắn kết giáo viên, phát triển nhân tài
    -  
Tiên phong, sáng tạo, bản lĩnh, công bằng, chủ động giải quyết công việc với tinh thần phục vụ cao.
    -    
Chu đáo, cẩn thận, tư cách đạo đức nghề nghiệp tốt.
    -    Trung thc, yêu tr, có kĩ
năng giao tiếp và truyền đạt thuyết phục
    -  Tinh thần trách nhiệm cao, thái độ nghiêm túc trong công việc, phong cách làm vic chuyên nghip, quyết đoá
n và khả năng chịu áp lực cao.
    -    Thành thạo kỹ năng tin học văn phòng (MS windows, Excel, MS Office,…)
.
    
-    
Ưu tiên kỹ năng tiếng Anh tốt (Nghe, nói, đọc, viết).

IV.    Lương & Phúc lợi
    -    
Mức lương: từ 17.000.000 đồng, tùy vào năng lực và kinh nghiệm.
    
-    
Được hưởng đầy đủ BHXH & BHYT theo quy định luật lao động về bảo hiểm tại VN & Lương tháng 13+14.
    
-    
Bảo hiểm sức khoẻ Liberty.
    
-    
Tham quan, du lịch, nghỉ dưỡng, nghỉ phép hàng năm.
    
-    
Tham gia các khoá đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn hàng năm.
    
-    
Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, năng động và sáng tạo.
    
-    
Chính sách đãi ngộ khi có con theo học tại trường.

V.    
Yêu cầu hồ sơ
    -    Đơn xin việc làm (Viết tay)
    -    CV mô tả kinh nghiệm làm việc
    -    
Bản sao hộ khẩu, CMND
    
-    
Bằng đại học, bảng điểm (bắt buộc) và các chứng chỉ có liên quan (nếu có)
    
-    
Sơ yếu lý lịch có xác nhận của địa phương (không quá 6 tháng)
    
-    
Giấy khám sức khỏe có xác nhận của cơ sở y tế (không quá 6 tháng).
    -    VCN - Thong tin ung vien.doc

* Liên hệ:
    
-    
Hồ sơ gửi về: BAN NHÂN LỰC - CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VCN
    
-    
Địa chỉ:          Tòa nhà VCN - đường A1, KĐT Vĩnh Điềm Trung, TP Nha Trang
    
-    Điện thoại:     (0258) 6254 125 -  0968 180 650 (Ms.Tú)
    -    Email:            
tuyendung@vcn.vn

Năm 2019
Khách viếng thăm
Trực tuyến: 87
Tổng cộng: 2.858.646
Thiết kế và phát triển: SweetSoft
 
>