Lĩnh vực khác

Bất động sản du lịch nghỉ dưỡng

Nha Trang là thành phố du lịch biển đảo nổi tiếng tại Việt Nam và trên toàn thế giới, là cơ hội và tiềm năng phát triển cho lĩnh vực du lịch nghỉ dưỡng. Định hướng phát triển bất động sản du lịch và các khu nghỉ dưỡng đẳng cấp là mục tiêu chiến lược của VCN trong giai đoạn phục hồi kinh tế thế giới.

 

cityscape-wuxi