Căn hộ CT2Phố cảnh Phước HảiPhối cảnh vĩnh điềm trung

NHỮNG MỐC SỰ KIỆN QUAN TRỌNG

Ngày 05/05/2006: Thành lập Công ty Cổ phần Đầu tư & Thương mại VINACONEX - UPGC (Tiền thân của Công ty Cổ phần VCN hiện nay). Lễ thành lập được tổ chức long trọng tại Khách sạn Sài gòn - Nha Trang YASAKA, số 14 Trần Phú, TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

* Cổ đông sáng lập gồm 03 pháp nhân:

1. Tổng công ty CP Xuất nhập khẩu xây dựng Việt Nam - VINACONEX
2. Liên hiệp khoa học sản xuất địa chất xây dựng - UPGC
3. Công ty cổ phần xây dựng số 1 - VINACONEX

* Chủ tịch Hội đồng quản trị: ÔNG TRẦN THANH THỊNH
* Giám đốc Công ty: ÔNG NGUYỄN KHÁNH TOÀN - Đại diện pháp luật

Ngày 30/12/2006: Đại hội đồng cổ đông bất thường quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án và tăng vốn điều lệ từ 20 tỷ đồng lên 40 tỷ đồng; trong đó mở rộng đối tượng góp vốn là CBCNV Công ty và các thể nhân khác.

Ngày 03/03/2007: Hội đồng quản trị Công ty quyết định thành lập Đội xây dựng số 1, mở đầu cho bước phát triển về lực lượng trong hoạt động xây dựng công trình.

Ngày 14/07/2007: Hội đồng quản trị Công ty quyết định thành lập Đội xây dựng số 2 cùng chung nhiệm vụ xây dựng, thi công những công trình do Công ty làm chủ đầu tư.

Ngày 13/11/2007: Hội đồng quản trị Công ty phê duyệt phương án kinh doanh dự án khu đô thị Vĩnh Điềm Trung, TP Nha Trang; Đánh dấu sự kiện Công ty có sản phẩm đầu tiên đưa ra giao dịch trên thị trường.

Ngày 14/07/2008: Hội đồng quản trị Công ty quyết định thành lập Đội Thi công cơ giới. Nhiệm vụ chủ yếu là sản xuất, kinh doanh bê tông thương phẩm và thực hiện các công việc liên quan đến cơ giới, cơ khí.

Ngày 19/12/2008: Hội đồng quản trị Công ty quyết định thành lập Chi nhánh Công ty CP Đầu tư & Thương mại VINACONEX - UPGC Hà Nội và hoạt động theo giấy đăng ký kinh doanh số 0113024806 do Sở Kế hoạch và đầu tư TP Hà Nội cấp ngày 01/01/2009 do Ông Bùi Ngọc Lâm làm Giám đốc chi nhánh.

Ngày 10/09/2009: Hội đồng quản trị quyết định thành lập Đội xây dựng số 3 cùng chung nhiệm vụ xây dựng, đánh dấu sự phát triển về lực lượng trong lĩnh vực xây dựng công trình.

Ngày 24/03/2010: Hội đồng quản trị quyết định thành lập Đội thi công nền móng, khẳng định thêm sự phát triển đồng bộ trong lĩnh vực xây dựng của công ty.

Ngày 24/04/2010: Công ty đã tiến hành Đại hội cổ đông thường niên, đại hội đã quyết định một số nội dung quan trọng, trong đó có nội dung tăng vốn điều lệ từ 40 tỷ đồng lên 60 tỷ đồng. Ngoài việc phát hành cổ phiếu thưởng và chào bán cho các cổ đông hiện hữu còn chào bán cho CBCNV hiện đang công tác tại Công ty.

Ngày 16/04/2011: Tại đại hội cổ đông thường niên năm 2011 đã thông qua 02 nội dung quan trọng: Bầu Hội đồng quản trị nhiệm kỳ II (năm 2011 - 2016) và kế hoạch niêm yết cổ phiếu trên Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) trong năm 2011.

Trong đó: Ông Nguyễn Đức Lưu được bầu làm Chủ tịch Hội đồng Quản trị .

Ngày 05/05/2011: Nhân kỷ niệm 05 năm ngày thành lập Công ty (ngày 05/05/2006 - 05/05/2011), Công ty đã chính thức bàn giao 178 căn hộ chung cư CT4A tại Khu Đô Thị Vĩnh Điềm Trung, đánh dấu sự kiện chung cư đầu tiên Công ty bàn giao cho người dân đi vào sử dụng.

Ngày 31/12/2011: Đại hội cổ đông bất thường năm 2011 đã thông qua nội dung quan trọng: Cổ đông sáng lập là Liên hiệp Khoa học Sản xuất Địa chất Xây dựng - UPGC thoái vốn tại công ty. Và Công ty đã đổi tên từ Công ty cổ phần Đầu tư & Thương mại VINACONEX - UPGC thành Công ty cổ phần VINACONEX - VCN.

Ông Nguyễn Khánh Toàn được Hội đồng quản trị bổ nhiệm là Tổng Giám đốc.

Ngày 11/06/2012: Hội đồng Quản trị Công ty đã quyết định thành lập Công ty cổ phần Đầu tư & Tư vấn công nghệ xây dựng - ARCHIVINA tiền thân là Chi nhánh Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại VINACONEX - UPGC Hà Nội với chức năng hoạt động chính là Tư vấn thiết kế.

Ngày 07/11/2012: Đại hội cổ đông bất thường năm 2012 đã thông qua các nội dung chính:

- Cổ đông sáng lập là: Tổng Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và xây dựng Việt Nam .

- VINACONEX và Công ty cổ phần Xây dựng số 1 - VINACONEX thoái vốn tại Công ty.

- Để thuận lợi trong giao dịch, Công ty đã chính thức đổi tên từ Công ty cổ phần VINACONEX - VCN thành Công ty cổ phần Đầu tư VCN.

- Đại hội đã miễn nhiệm các thành viên Hội đồng quản trị và phê chuẩn kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị; Trong đó, Ông Nguyễn Khánh Toàn được bầu làm Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty.

Ngày 22/01/2013: Hội đồng Quản trị quyết định tổ chức và sắp xếp lại các phòng ban, đơn vị xây lắp như sau:

- Thành lập Công ty TNHH Một thành viên phát triển đô thị - VCN trên cơ sở hợp nhất Đội xây dựng số 1 và Đội xây dựng số 2.
- Thành lập Công ty TNHH Một thành viên Xây dựng VCN trên cơ sở hợp nhất Đội xây dựng số 3 và Đội thi công nền móng.
- Chuyển đổi mô hình Đội thi công Cơ giới thành Nhà máy Bê tông VCN.

Ngày 10/01/2014: Trên cơ sở Nhà máy bê tông VCN, Hội đồng Quản trị đã quyết định thành lập Công ty cổ phần Bê tông VCN trực thuộc Công ty VCN.

Ngày 01/07/2014: Công ty VCN đã tạo dựng được thương hiệu và uy tín trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa về đầu tư và kinh doanh bất động sản đặc biệt là dự án Vĩnh Điềm Trung; UBND tỉnh Khánh Hòa tiếp tục giao đất có thu tiền sử dụng đất cho Công ty cổ phần Đầu tư VCN để thực hiện dự án Khu đô thị VCN - Phước Hải, với tổng diện tích khoảng 30ha nằm phía Tây Lê Hồng Phong, TP Nha Trang;

Ngày 01/10/2014: Hội đồng quản trị đã quyết định thành lập lại Đội thi công cơ giới trực thuộc Công ty VCN chuyên quản lý và điều hành công tác thi công cơ giới.

Ngày 05/01/2015: UBND tỉnh Khánh Hòa đã đồng ý chủ trương giao cho Công ty cổ phần Đầu tư VCN thực hiện đầu tư dự án Khu đô thị VCN - Phước Long với diện tích khoảng 36ha nằm phía Tây Lê Hồng Phong, TP Nha Trang.


Ngày 20/01/2016: Hội đồng quản trị Công ty đã quyết định thành lập Ban Kinh tế Kỹ thuật trên cơ sở tách bộ phận Kinh tế - Kỹ thuật từ Ban Đầu tư; Và đến ngày 03/06/2016 tiếp tục tách bộ phận Giải phóng mặt bằng thành lập Ban Giải phóng Mặt bằng trực thuộc Công ty Cổ phần Đầu tư VCN để thực hiện công tác đền bù, giải phóng mặt bằng các dự án do Công ty làm Chủ đầu tư.

Ngày 07/05/2016: tại khách sạn Sheraton Nha Trang, Công ty CP Đầu tư VCN đã tổ chức lễ kỷ niệm 10 năm ngày thành lập Công ty (ngày 05/05/2006 - 05/05/2016) đánh dấu một chặng đường hình thành và phát triển với những thành quả ấn tượng.


Thiết kế và phát triển: SweetSoft