Căn hộ CT2Phố cảnh Phước HảiPhối cảnh vĩnh điềm trung

THÔNG BÁO CHỐT DANH SÁCH VÀ TẠM ỨNG CỔ TỨC NĂM 2017 BẰNG TIỀN MẶT

THÔNG BÁO

“V/v: Chốt danh sách và tạm ứng cổ tức năm 2017 bằng tiền mặt”

 Kính gửi: Quý cổ đông Công ty CP Đầu tư VCN

            - Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư VCN;
           - Căn cứ Nghị Quy
ết Hội đồng quản trị số:   879  /NQ-HĐQT ngày 06  tháng  10 năm 2017;

Công ty Cổ phần Đầu tư VCN trân trọng thông báo đến Quý cổ đông một số nội dung như sau:

1. Ngày chốt danh sách nhận tạm ứng cổ tức năm 2017: 12/10/2017;

2. Tỷ lệ trả cổ tức: 20% / mệnh giá, tương đương 2.000 đồng/cổ phần;

3. Thời gian bắt đầu chi trả cổ tức: từ ngày 13/10/2017.

4. Thủ tục nhận cổ tức:

- Nhận tiền mặt: tại Ban Tài chính, địa chỉ Tòa nhà VCN, đường A1, Khu đô thị Vĩnh Điềm Trung, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa.

Khi nhận tiền đề nghị mang theo các Giấy tờ sau:Bản chính Chứng minh nhân dân; trường hợp nhận thay phải có thêm Giấy ủy quyền hợp pháp, CMND người được uỷ quyền.

- Nhận tiền qua ngân hàng: Công ty sẽ chuyển tiền cho cổ đông theo tài khoản đã đăng ký, trường hợp Quý cổ đông có thay đổi thông tin cá nhân (Địa chỉ, điện thoại liên lạc, số tài khoản, ngân hàng...) so với thông tin đăng ký trước đây đề nghị Quý cổ đông gửi “Phiếu xác nhận thông tin cổ đông” bằng thư hoặc Fax trước về Văn phòng Công ty (Số fax: 0258.625 4125) trước ngày 12/10/2017 (theo mẫu).

Trân trọng!


Tải tập tin đính kèm:
- Thông báo chốt danh sách và tạm ứng cổ tức 2017 bằng tiền mặt
- Phiếu xác nhận thông tin cổ đông

Khách viếng thăm
Trực tuyến: 95
Tổng cộng: 2.107.317
Thiết kế và phát triển: SweetSoft