Căn hộ CT2Phố cảnh Phước HảiPhối cảnh vĩnh điềm trung

THÔNG BÁO THU HỒI & CẤP LẠI GIẤY CHỨNG NHẬN CỔ CÔNG

THÔNG BÁO
THU HỒI & CẤP LẠI GIẤY CHỨNG NHẬN CỔ CÔNG


Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG CÔNG TY VCN


Nhằm chuẩn hóa các thông tin trên Giấy Chứng nhận cổ đông (GCNCĐ) theo Nghị quyết của Đại hội Đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2018 và Giấy Chứng nhận đăng ký Doanh nghiệp (thay đổi lần thứ 11 cấp ngày 21/05/2018). Hội đồng quản trị Công ty VCN xin trân trọng thông báo về việc: Thu hồi và cấp lại GCNCĐ đã được cấp trước ngày 14/04/2018, cụ thể như sau:

1. Thời gian cấp GCNCĐ: Các ngày làm việc trong tuần:

- Từ ngày 16/07/2018 đến ngày 31/07/2018.

2. Địa điểm thực hiện:

- Ban Nhân lực - Công ty Cổ phần Đầu tư VCN

- Địa chỉ: Tòa nhà VCN, Khu đô thị Vĩnh Điềm Trung, TP Nha Trang, Khánh Hòa

- Điện thoại: (0258) 6254 125

3. Thủ tục cấp GCNCĐ:           

Quý Cổ đông vui lòng nộp bản gốc GCNCĐ và Giấy yêu cầu thay đổi thông tin cổ đông (nếu có thay đổi) kèm theo các giấy tờ liên quan (bản sao chứng thực) theo 02 hình thức:

- Nộp trực tiếp tại Ban Nhân lực - Công ty Cổ phần Đầu tư VCN.

- Gửi bưu điện đến địa chỉ tại mục 2 của thông báo này.

4. Nhận GCNCĐ:

Quý Cổ đông có thể nhận trực tiếp GCNCĐ tại Công ty hoặc nhận qua chuyển phát nhanh và phải ký xác nhận để báo phát về Công ty.

Trân trọng thông báo !

                                         Nha Trang, ngày 25 tháng 06 năm 2018
                                             TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
                                              (Chủ tịch đã ký)

                                               NGUYỄN KHÁNH TOÀN
Tải các nội dung định dạng word
   - Thông báo thu hồi sổ Cổ đông
   - Mẫu giấy yêu cầu thay đổi thông tin sổ Cổ đông
Tin nóng
Khách viếng thăm
Trực tuyến: 84
Tổng cộng: 2.044.402
Thiết kế và phát triển: SweetSoft