Căn hộ CT2Phố cảnh Phước HảiPhối cảnh vĩnh điềm trung

THƯ MỜI THẦU - HẠNG MỤC: DÒ TÌM VÀ XỬ LÝ BOM, MÌN, VẬT LIỆU NỔ SAU CHIẾN TRANH - DỰ ÁN: MỞ RỘNG CỤM CÔNG NGHIỆP DIÊN PHÚ – VCN (GIAI ĐOẠN 2), XÃ DIÊN PHÚ, HUYỆN DIÊN KHÁNH, TỈNH KHÁNH HÒA

THƯ MỜI THẦU

Hạng mục: Dò tìm và xử lý bom, mìn, vật liệu nổ sau chiến tranh

Dự án: Mở rộng Cụm công nghiệp Diên Phú – VCN (giai đoạn 2), xã Diên Phú,

huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa

 Kính gửi:   Quý Công ty

Công ty CP Đầu tư VCN xin gi đến Quý Công ty li chào trân trng.

       Hin nay, Công ty chúng tôi đang đầu tư xây dựng dự án Mở rộng Cụm công nghiệp Diên Phú – VCN (giai đoạn 2), xã Diên Phú, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa.

       Kính mi Quý Công ty tham gia dự thầu gói thầu: Dò tìm và xử lý bom, mìn, vật liệu nổ sau chiến tranh cho dự án trên với các thông tin cụ thể sau:
      I. Nội dung mời thầu:

-         Hình thức chào thầu: chào giá cạnh tranh.

-         Dự án: Mở rộng Cụm công nghiệp Diên Phú – VCN (giai đoạn 2)

-         Diện tích dự án: 9,9ha.

-         Phạm vi công việc thực hiện: Dò tìm và xử lý sạch bom, mìn, vật liệu nổ khu vực thực hiện dự án.

       II. Thời gian thực hiện: Dự kiến 120 ngày.
       III. Nội dung hồ sơ dự thầu gồm:

-         Đơn dự thầu;

Giá chào thầu đã bao gồm toàn bộ các chi phí để thực hiện các công việc theo hồ sơ mời chào giá, đến bản quyền, lợi nhuận và tất cả các loại thuế, phí và lệ phí liên quan đến công việc theo quy định của Pháp luật.

-       Hồ sơ năng lực, kinh nghiệm và các chứng chỉ theo quy định (kèm theo một số Hợp đồng điển hình);

IV.Nộp hồ sơ dự thầu:

Nhà thầu quan tâm vui lòng nộp hồ sơ dự thầu tại địa chỉ:

  • Ban Quản lý Dự án - Công ty CP Đầu tư VCN;
  • Địa chỉ: Tòa nhà VCN, đường A1, KĐT Vĩnh Điềm Trung, TP Nha Trang.
  • ĐT: 0258.6254125/204       Fax: 0258.6254025              Email: qlda@vcn.vn

Thời hạn nộp Hồ sơ dự thầu: trước 16h00 ngày 05/7/2018.

Rt mong nhn được quan tâm ca Quý công ty.

Xin trân trng cm ơn!
Tải các nội dung định dạng word

   - Hồ sơ mời thầu


Đấu thầu - chào giá
Khách viếng thăm
Trực tuyến: 112
Tổng cộng: 3.283.582
Thiết kế và phát triển: SweetSoft
 
>