Căn hộ CT2Phố cảnh Phước HảiPhối cảnh vĩnh điềm trung
Công ty TNHH MTV Xây dựng VCN

Công ty TNHH MTV Xây dựng VCN

Ngày 20/01/2013 Hội đồng quản trị Công ty CP Đầu Tư VCN đã quyết định thành lập Công ty TNHH MTV Xây dựng VCN trên cơ sở hợp nhất Đội xây dựng số 3 và Đội thi công nền móng.
Các công trình tiêu biểu Công ty TNHH MTV Xây dựng VCN

Các công trình tiêu biểu Công ty TNHH MTV Xây dựng VCN

Một số công trình tiêu biểu Công ty Xây Dựng VCN đã và đang thực
Giới thiệu Công ty TNHH MTV Tư vấn VCN

Giới thiệu Công ty TNHH MTV Tư vấn VCN

Công ty TNHH MTV Tư vấn VCN được thành lập ngày 09/02/2018, có vốn điều lệ 02 tỷ đồng, với 100% vốn của Công ty CP Đầu tư VCN.
Công ty TNHH MTV Phát triển Đô thị VCN

Công ty TNHH MTV Phát triển Đô thị VCN

Công ty TNHH MTV Phát triển đô thị VCN được thành lập ngày 30/01/2013 trên cơ sở hợp nhất Đội xây dựng số 1 và Đội xây dựng số 2 thuộc Công ty CP Đầu tư VCN. Vốn điều lệ 3,5 tỷ đồng, với 100% vốn của Công ty CP Đầu tư VCN.
Các công trình tiêu biểu Công ty TNHH MTV Phát triển Đô thị VCN

Các công trình tiêu biểu Công ty TNHH MTV Phát triển Đô thị VCN

Một số công trình tiêu biểu Công ty đã và đang thực hiện
Khách viếng thăm
Trực tuyến: 47
Tổng cộng: 3.695.824
Thiết kế và phát triển: SweetSoft
 
>