Venus Yoga & Fitness Center

Hoàn thành Năm 2022
Quy mô Hơn 100m2
Địa điểm CT2 VCN Phước Hải và CT3 Vĩnh Điềm Trung
Venus Yoga & Fitness Center
Venus Yoga & Fitness Center