Hoạt động cộng đồng

Hoạt động cộng đồng

Luôn đồng hành trong các hoạt động thiện nguyện và chung tay hỗ trợ cộng đồng là truyền thống văn hoá tốt đẹp được khai sáng từ những ngày đầu thành lập và tiếp tục phát huy trên bước đường phát triển của VCN.

- Gần 2 tỷ - Giúp đỡ hoàn cảnh khó khăn

- Gần 3 tỷ - Đồng hành hỗ trợ giáo dục, trường học

- Gần 3 tỷ - Hỗ trợ khắc phục thiên tai bão lũ

- Hơn 750 triệu – Hỗ trợ bệnh nhân nghèo

- Hơn 500 triệu – Chung sức bảo vệ chủ quyền biển Đông

- Hơn 3,15 tỷ - Tài trợ các hoạt động của Tỉnh Khánh Hòa

- Hơn 22 tỷ - Chung tay phòng chống dịch bệnh Covid-19