CHÀO GIÁ: CUNG CẤP VÀ LẮP ĐẶT HỆ THỐNG VIDEO DOOR PHONE VÀ GIỮ XE THÔNG MINH CÔNG TRÌNH CHUNG CƯ CT1 PHƯỚC LONG

19.05.2023

THƯ MỜI CHÀO GIÁ CẠNH TRANH

Gói thầu: Cung cấp và lắp đặt hệ thống video door phone và giữ xe thông minh

Công trình: Chung cư CT1 - Dự án: KĐT VCN Phước Long

 

Kính gửi:  Quý Công ty

 

Công ty Cổ phần Đầu tư VCN - Chủ đầu tư Công trình Chung cư CT1, Dự án Khu đô thị VCN Phước Long, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa đang tổ chức lựa chọn Nhà thầu thực hiện gói thầu: “Cung cấp và lắp đặt hệ thống video door phone và giữ xe thông minh” theo hình thức chào giá cạnh tranh:

1.   Phạm vi công việc

 • Gói thầu: Cung cấp và lắp đặt hệ thống video door phone và giữ xe thông minh cho công trình Chung cư CT1, Khu đô thị VCN Phước Long, Tp Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa.
 • Dự án: Khu đô thị VCN Phước Long, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

2.   Khối lượng:

 • Nhà thầu có trách nhiệm khảo sát hiện trạng thực tế công trình kết hợp với bản vẽ Chủ đầu tư phát hành để rà soát và đề xuất phương án thiết kế phù hợp hơn (nếu có), bổ sung các bản vẽ triển khai thi công chi tiết để đảm bảo thi công đạt chất lượng và hiệu quả trong quá trình vận hành sử dụng.
 • Khối lượng mời thầu là khối lượng tạm tính trên cơ sở Bản vẽ thiết kế của Chủ đầu tư. Nhà thầu có trách nhiệm tự kiểm tra, rà soát bản vẽ, tính toán lại khối lượng đầy đủ và chào giá đầy đủ những công việc còn chưa có trong khối lượng mời thầu (nếu có).
 • Khối lượng tính toán của Nhà thầu là cơ sở để ký kết Hợp đồng, khối lượng thanh toán giai đoạn trong quá trình thực hiện Hợp đồng sẽ là khối lượng thực tế được nghiệm thu nhưng không vượt quá khối lượng Hợp đồng.
 • Chủ đầu tư khuyến khích nhà thầu đưa ra phương án, giải pháp khác tối ưu hơn và đảm bảo theo các quy định hiện hành, làm thành một phương án chào riêng để xem xét.
 • Ngoại trừ các trường hợp được nêu tại mục 6.3 “Điều chỉnh hợp đồng”. Toàn bộ các nội dung công việc còn lại có liên quan thuộc phạm vi gói thầu đều được hiểu là Nhà thầu phải thực hiện (Cho dù Nhà thầu không tính khối lượng trong Hồ sơ chào giá);
 • Nhà thầu có thể khảo sát mặt bằng hiện trạng tại địa chỉ trên. Liên hệ với đầu mối thông tin của Ban QLDA theo số điện thoại: 0356 868 868

3.   Yêu cầu về chất lượng, nguồn gốc vật tư, vật liệu, thiết bị:

 • Toàn bộ các loại vật tư, vật liệu, thiết bị trong gói thầu phải có nguồn gốc xuất xứ (CO), chứng nhận chất lượng (CQ) và các hồ sơ hải quan rõ ràng đối với hàng nhập khẩu; Chứng chỉ chất lượng, xuất xưởng đối với vật tư, vật liệu, thiết bị sản xuất trong nước; Chứng nhận hợp quy (nếu Quy chuẩn bắt buộc) và phải được Chủ đầu tư nghiệm thu trước khi đưa vào sử dụng;
 • Chủ đầu tư có quyền thuê đơn vị thứ 3 kiểm tra, kiểm định lại chất lượng vật tư, vật liệu, thiết bị, sản phẩm hoàn thiện tại mọi thời điểm. Chi phí kiểm tra do Chủ đầu tư chi trả nếu chất lượng đảm bảo theo yêu cầu.

4.   Yêu cầu bắt buộc về năng lực thực tế:

 • Có đầy đủ giấy tờ chứng minh năng lực phù hợp;
 • Các đơn vị đã hoặc đang thực hiện cung cấp được giải pháp đồng bộ hệ thống video door phone/ hệ thống giữ xe thông minh của cùng 1 thương hiệu/hãng công nghệ sẽ được ưu tiên xem xét. Trường hợp Nhà thầu chỉ có kinh nghiệm chuyên sâu thực hiện 1 trong 2 hệ thống thì vẫn đủ điều kiện tham gia chào giá (phần nào không tham gia chào giá thì ghi chú rõ ràng trong các biểu mẫu chào giá)
 • Đã hoặc đang thực hiện cung cấp, lắp đặt các công trình có tính chất, quy mô tương tự:
 • Có ít nhất 02 Hợp đồng đã hoặc đang thực hiện cung cấp và lắp đặt hệ thống video door phone có giá trị tối thiểu 70% giá trị gói thầu;
 • Có ít nhất 02 Hợp đồng đã hoặc đang thực hiện cung cấp và lắp đặt hệ thống giữ xe thông minh có giá trị tối thiểu 70% giá trị gói thầu;
 • Yêu cầu: Cung cấp bản sao y Hợp đồng tương tự và một trong các tài liệu sau: Biên bản nghiệm thu bàn giao đưa công trình vào sử dụng hoặc Hóa đơn VAT thể hiện giá trị đã thực hiện.

5.   Yêu cầu của Hồ sơ chào giá:

5.1    Số lượng hồ sơ: 01 bộ gốc + 02 bộ phô tô (có niêm phong);

5.2    Thành phần hồ sơ:

 • Hồ sơ năng lực, bao gồm: Đăng ký kinh doanh; Báo cáo tài chính đã được kiểm toán /hoặc được cơ quan thuế xác nhận (có lợi nhuận dương trong 02 năm gần nhất); Profile giới thiệu công ty, năng lực nhân sự, năng lực thi công; Các Hợp đồng có tính chất, quy mô tương tự gói thầu (theo nội dung Mục 4 nêu trên);
 • Phần chào giá cung cấp, thi công lắp đặt:

+ Thuyết minh giải pháp công nghệ, quy trình vận hành.

+ Quy trình bảo trì thiết bị, những điểm cần lưu ý trong công tác bảo trì.

 • Tiến độ thực hiện: Trong đó đã bao gồm tiến độ nhập hàng về công trình và tiến độ lắp đặt;
 • Hồ sơ Giá trị đề xuất chào giá theo biểu mẫu của Chủ đầu tư gửi kèm theo thư mời chào giá này và phải có hiệu lực tối thiểu trong thời gian 45 ngày kể từ ngày hết hạn thời gian chào giá, trong đó nêu rõ chủng loại, nguồn gốc xuất xứ, mã hiệu của các loại vật tư, thiết bị;
 • Hồ sơ Đề xuất chào giá sẽ không có giá trị nếu Nhà thầu không thực hiện chào giá theo các Biểu mẫu của Chủ đầu tư gửi kèm, không ghi gõ nguồn gốc xuất xứ, mã hiệu của các loại vật tư, thiết bị chính;
 • Bản mềm hồ sơ: toàn bộ thành phần hồ sơ chào giá phải được Scan, tập hợp trong 1 file/thư mục (trong đó có các file mềm liên quan đến các thành phần về Đơn giá, giá trị,…). Dữ liệu này yêu cầu nhà thầu gửi về địa chỉ mail duy nhất là: ngoctuan@vcn.vn

5.3    Giá chào thầu:

 • Giá chào thầu là giá đã bao gồm toàn bộ các chi phí cần thiết để thực hiện các công việc, bao gồm nhưng không giới hạn các chi phí sau:
 • Chi phí chuẩn bị mặt bằng thi công;
 • Chi phí huy động, tập kết và giải thể vật tư, thiết bị, vật liệu, nhân công, máy thi công, chi phí điều hành quản lý, chi phí công trường, chi phí các khoản bảo hiểm, chi phí các khoản thuế của Nhà thầu;
 • Chi phí lắp đặt, tháo dỡ, chi phí thí nghiệm, kiểm định chất lượng thiết bị, sản phẩm hoàn thiện;
 • Các chi phí tiện ích công trường (điện, nước, vệ sinh, vận thăng, cẩu tháp,….) để thực hiện toàn bộ các công việc;
 • Các chi phí cần thiết hợp lý khác để thực hiện các toàn bộ các công việc.

6.   Một số quy định chung nếu Nhà thầu được lựa chọn ký kết Hợp đồng:

6.1    Thời gian thực hiện hợp đồng:

 • Tiến độ cung cấp và lắp đặt: Tối đa 03 tháng (hoàn tất trước 15/10/2023) kể từ ngày ký hợp đồng.

6.2    Hình thức hợp đồng, thanh toán:

 • Hợp đồng theo đơn giá cố định. Đơn giá trong hợp đồng sẽ không bị điều chỉnh bởi biến động giá cả trên thị trường hoặc thay đổi luật hoặc bất kỳ lý do nào khác.
 • Giá trị Khối lượng thanh toán: Là Giá trị thực hiện khối lượng hoàn thành thực tế được các bên nghiệm thu xác nhận nhưng không vượt quá giá trị Hợp đồng, nghĩa là: (i) Nếu khối lượng thực hiện lớn hơn khối lượng hợp đồng thì thanh toán theo khối lượng Hợp đồng và; (ii) Nếu khối lượng thực hiện nhỏ hơn khối lượng hợp đồng thì thanh toán theo khối lượng thực hiện (ngoại trừ các trường hợp ghi trong mục 6.3 dưới đây). Khi quyết toán Hợp đồng sẽ được tính bổ sung giá trị phần khối lượng phát sinh ngoài Hợp đồng (nếu có).

6.3    Điều chỉnh Hợp đồng:

 • Bổ sung thêm phạm vi công cần thiết khác ngoài công việc phải thực hiện theo hồ sơ thiết kế thi công được duyệt; hoặc
 • Thay đổi thiết kế (theo yêu cầu của Chủ đầu tư) so với hồ sơ thiết kế thi công đã được phê duyệt của công trình; hoặc
 • Thay đổi chủng loại vật liệu (theo yêu cầu của Chủ đầu tư) so với yêu cầu của Công trình.

6.4    Bảo đảm thực hiện Hợp đồng,

 • Bảo đảm thực hiện hợp đồng: 03% Giá trị Hợp đồng;

6.5    Tạm ứng, bảo lãnh tạm ứng và thu hồi tạm ứng:

 • Tạm ứng: Tối đã 40% giá trị Hợp đồng trước thuế.
 • Bảo lãnh tạm ứng: Tương đương giá trị tạm ứng;
 • Thu hồi tạm ứng: Khoản tiền tạm ứng sẽ được Bên nhận thầu hoàn trả dần cho Bên giao thầu qua các Đợt thanh toán với mức thu hồi của từng đợt theo giá trị tương ứng với tỷ lệ tạm ứng Hợp đồng nhân với Giá trị khối lượng hoàn thành của đợt đề nghị thanh toán và được Bên giao thầu thu hồi hết khi Bên nhận thầu thanh toán đạt 85% Giá trị Hợp đồng.

6.6    Thời gian bảo hành, bảo lãnh bảo hành:

 • Bảo hành: 36 tháng kể từ ngày ký Biên bản nghiệm thu đưa vào sử dụng.
 • Giá trị bảo hành: Tương đương 5% giá trị Quyết toán;
 • Bảo lãnh bảo hành: Tương đương giá trị bảo hành.

Các thông tin khác liên quan đến nội dung của Hợp đồng sẽ được thương thảo chi tiết khi đàm phán Hợp đồng.

7.   Tiếp nhận và phản hồi thông tin

 • Trong trường hợp Nhà thầu cần làm rõ các hồ sơ trên thì gửi phản hồi bằng văn bản hoặc qua email ngoctuan@vcn.vn cho Chủ đầu tư trước thời điểm 17h00’ ngày 25/05/2023
 • Thời gian nộp hồ sơ chào giá cạnh tranh: Quý Công ty nộp hồ sơ đề xuất chào giá theo biểu mẫu của hồ sơ chào giá cạnh tranh qua Email: ngoctuan@vcn.vn trước thời điểm 17h00’ ngày 29/05/2023 và gửi trực tiếp Hồ sơ chào giá bản cứng (hoặc qua đường Bưu điện) đến địa chỉ: Ban QLDA, Tầng 16 - Tòa nhà VCN Tower, Số 02- Đường Tố Hữu, KĐT VCN Phước Hải, Phường Phước Hải, Tp Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa trước thời điểm 17h00’ ngày 30/05/2023 (Người liên hệ: Minh Hân - Phòng Quản lý kinh tế, Điện thoại: 0389 060 067). Sau thời điểm trên chúng tôi không nhận hồ sơ của Nhà thầu theo bất cứ hình thức nào.

Rất mong sự quan tâm, tham gia chào giá của Quý Công ty.

Xin trân trọng cảm ơn!

Vui lòng xem file đính kèm tại ĐÂY.

 

Thông tin thanh lý hệ thống điều hòa âm trần
Thông tin thanh lý
THƯ MỜI CHÀO GIÁ CẠNH TRANH GÓI THẦU THI CÔNG HỆ THỐNG ĐIỆN CHIẾU SÁNG CAMERA ĐƯỜNG PHỐ DỰ ÁN KDC ĐTM PHÍA BẮC ĐƯỜNG HOÀNG VĂN THÁI KHE CHÍT ĐIỆN BIÊN
THƯ MỜI CHÀO GIÁ CẠNH TRANH GÓI THẦU THI CÔNG THOÁT NƯỚC HÀO KỸ THUẬT TƯỜNG RANH GIỚI LÔ ĐẤT DỰ ÁN KDC ĐTM PHÍA BẮC ĐƯỜNG HOÀNG VĂN THÁI KHE CHÍT - TP ĐBP
HỒ SƠ CHÀO GIÁ TƯ VẤN GIÁM SÁT CÔNG TRÌNH HẠ TẦNG KỸ THUẬT DỰ ÁN KDC ĐÔ THỊ MỚI PHÍA BẮC ĐƯỜNG HOÀNG VĂN THÁI - KHE CHÍT, THÀNH PHỐ ĐIỆN BIÊN PHỦ
THÔNG BÁO: GIA HẠN THỜI GIAN MỜI CHÀO GIÁ CẠNH TRANH