Tin tức

08.05.2023

Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty CP Đầu tư VCN đã diễn ra thành công vào sáng ngày 21/04/2023 tại Tòa nhà VCN Tower. ...

27.04.2021

Sáng ngày 27/4/2021 vừa qua, tại Tòa nhà VCN Tower, Công ty Cổ phần Đầu tư VCN đã tổ chức thành công Đại hội Cổ đông thường niên năm ...

26.01.2021

Chiều ngày 23/01/2021, Công ty Cổ phần Đầu tư VCN đã long trọng tổ chức Hội nghị Tổng năm 2020 và triển khai kế hoạch năm 2021 với sự ...

26.06.2018

THÔNG BÁO THU HỒI & CẤP LẠI GIẤY CHỨNG NHẬN CỔ CÔNG   Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG CÔNG TY VCN   Nhằm chuẩn hóa các thông tin trên Giấy Chứng nhận cổ đông  (GCNCĐ)  theo Nghị quyết của Đại hội Đồng cổ đông  (ĐH Đ CĐ)  thường niên năm 2018 và Giấy Chứng nhận đăng ký Doanh nghiệp  ( ...

03.04.2018

THÔNG BÁO CHỐT DANH SÁCH CỔ ĐÔNG THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018 VÀ NHẬN CỔ TỨC NĂM 2017 Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư VCN xin trân trọng thông báo tới các Quý vị cổ đông về việc tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 như sau: 1. Tên Công ty:                ...