Thành tựu

Những thành tựu VCN đã đạt được trong quá trình hoạt động và phát triển:

Thương hiệu Bất động sản uy tín hàng đầu của tỉnh Khánh Hòa

Sự tin tưởng và đánh giá cao của Khách hàng, Đối tác và Chính quyền địa phương

Sản phẩm tiềm năng với xu thế phát triển của thị trường

Đảm bảo về chất lượng và tiến độ

Mang đến giá trị gia tăng cho Khách hàng và Đối tác

VCN
Top 500 Doanh nghiệp lợi nhuận lớn nhất Việt Nam

Năm 2019&2020: Top 500 Doanh nghiệp lợi nhuận lớn nhất Việt Nam

Top 500 Doanh nghiệp lớn Việt Nam VNR500

Năm 2019&2020: Top 500 Doanh nghiệp lớn Việt Nam VNR500

Top 500 Doanh nghiệp tăng trưởng nhanh nhất Việt Nam

Năm 2018: Top 500 Doanh nghiệp tăng trưởng nhanh nhất Việt Nam

Giải thương hiệu Chất lượng Quốc Gia

Năm 2018: Giải thương hiệu Chất lượng Quốc Gia

Top 500 Doanh nghiệp lớn Việt Nam VNR500

Năm 2017: Top 500 Doanh nghiệp lớn Việt Nam VNR500

Top 500 Doanh nghiệp tăng trưởng nhanh nhất Việt Nam

Năm 2017: Top 500 Doanh nghiệp tăng trưởng nhanh nhất Việt Nam

Top 500 Doanh nghiệp lớn Việt Nam VNR500

Năm 2016: Top 500 Doanh nghiệp lớn Việt Nam VNR500

500 Doanh nghiệp tăng trưởng nhanh nhất Việt Nam

Năm 2016: 500 Doanh nghiệp tăng trưởng nhanh nhất Việt Nam

Doanh nghiệp tăng trưởng xuất sắc nhất Việt Nam

Năm 2015: Doanh nghiệp tăng trưởng xuất sắc nhất Việt Nam

Doanh nghiệp tăng trưởng nhanh nhất Việt Nam 500

Năm 2015: Doanh nghiệp tăng trưởng nhanh nhất Việt Nam 500

Nhà cung cấp chất lượng

Năm 2015: Nhà cung cấp chất lượng