THÔNG BÁO: GIA HẠN THỜI GIAN MỜI CHÀO GIÁ CẠNH TRANH

04.07.2023

THÔNG BÁO

Về việc gia hạn thời gian mời chào giá cạnh tranh

 

Kính gửi: Quý nhà thầu

 

Ngày 16/06/2023, Công ty Cổ phần Đầu tư VCN đã ban hành Thông báo số: 01/MCG-QLDA về việc mời chào giá cạnh tranh gói thầu: Thi công san nền, đường giao thông thuộc dự án ʻʻKhu dân cư đô thị mới phía Bắc đường Hoàng Văn Thái - Khe Chít, thành phố Điện Biên Phủ”. Công ty Cổ phần Đầu tư VCN thông báo điều chỉnh điểm 8, 9, 13 trong thông báo số: 01/MCG-QLDA ngày 16/06/2023 như sau:

  1. Thời gian thực hiện Hợp đồng: 240 ngày.
  2. Thời gian phát hành HSMCG: Từ 8h00 ngày 19/06/2023 đến trước 17h00 ngày 10/07/2023.
  3. Thời điểm đóng chào giá: 17h ngày 10/07/2023.

Các nội dung khác vẫn giữ nguyên theo thông báo số: 01/MCG-QLDA mời chào giá cạnh tranh ngày 16/6/2023.

Trân trọng ./.

 

Thông tin thanh lý hệ thống điều hòa âm trần
Thông tin thanh lý
THƯ MỜI CHÀO GIÁ CẠNH TRANH GÓI THẦU THI CÔNG HỆ THỐNG ĐIỆN CHIẾU SÁNG CAMERA ĐƯỜNG PHỐ DỰ ÁN KDC ĐTM PHÍA BẮC ĐƯỜNG HOÀNG VĂN THÁI KHE CHÍT ĐIỆN BIÊN
THƯ MỜI CHÀO GIÁ CẠNH TRANH GÓI THẦU THI CÔNG THOÁT NƯỚC HÀO KỸ THUẬT TƯỜNG RANH GIỚI LÔ ĐẤT DỰ ÁN KDC ĐTM PHÍA BẮC ĐƯỜNG HOÀNG VĂN THÁI KHE CHÍT - TP ĐBP
HỒ SƠ CHÀO GIÁ TƯ VẤN GIÁM SÁT CÔNG TRÌNH HẠ TẦNG KỸ THUẬT DỰ ÁN KDC ĐÔ THỊ MỚI PHÍA BẮC ĐƯỜNG HOÀNG VĂN THÁI - KHE CHÍT, THÀNH PHỐ ĐIỆN BIÊN PHỦ
THÔNG BÁO: GIA HẠN THỜI GIAN MỜI CHÀO GIÁ CẠNH TRANH