THÔNG BÁO: THU HỒI VÀ CẤP LẠI GIẤY CHỨNG NHẬN CỔ ĐÔNG

26.06.2018
THÔNG BÁO
THU HỒI & CẤP LẠI GIẤY CHỨNG NHẬN CỔ CÔNG

 Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG CÔNG TY VCN

 
Nhằm chuẩn hóa các thông tin trên Giấy Chứng nhận cổ đông (GCNCĐ) theo Nghị quyết của Đại hội Đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2018 và Giấy Chứng nhận đăng ký Doanh nghiệp (thay đổi lần thứ 11 cấp ngày 21/05/2018). Hội đồng quản trị Công ty VCN xin trân trọng thông báo về việc: Thu hồi và cấp lại GCNCĐ đã được cấp trước ngày 14/04/2018, cụ thể như sau:
 
1. Thời gian cấp GCNCĐ: Các ngày làm việc trong tuần:
 

 - Từ ngày 16/07/2018 đến ngày 31/07/2018.

 
2. Địa điểm thực hiện:
 

- Ban Nhân lực - Công ty Cổ phần Đầu tư VCN

- Địa chỉ: Tòa nhà VCN, Khu đô thị Vĩnh Điềm Trung, TP Nha Trang, Khánh Hòa

 - Điện thoại: (0258) 6254 125 

 
3. Thủ tục cấp GCNCĐ
Quý Cổ đông vui lòng nộp bản gốc GCNCĐ và Giấy yêu cầu thay đổi thông tin cổ đông (nếu có thay đổi) kèm theo các giấy tờ liên quan (bản sao chứng thực) theo 02 hình thức:
- Nộp trực tiếp tại Ban Nhân lực - Công ty Cổ phần Đầu tư VCN.

- Gửi bưu điện đến địa chỉ tại mục 2 của thông báo này.

 
4. Nhận GCNCĐ
Quý Cổ đông có thể nhận trực tiếp GCNCĐ tại Công ty hoặc nhận qua chuyển phát nhanh và phải ký xác nhận để báo phát về Công ty.

 Trân trọng thông báo !

 
                                                  Nha Trang, ngày 25 tháng 06 năm 2018
                                                                           TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
                                                                          (Chủ tịch đã ký)
 
                                                                           NGUYỄN KHÁNH TOÀN
CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VCN TỔ CHỨC THÀNH CÔNG ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
Công ty cổ phần đầu tư VCN tổ chức thành công đại hội cổ đông thường niên năm 2021
Công ty cổ phần đầu tư VCN tổ chức hội nghị tổng kết sản xuất kinh doanh năm 2020 và triển khai kế hoạch năm 2021
THÔNG BÁO: THU HỒI VÀ CẤP LẠI GIẤY CHỨNG NHẬN CỔ ĐÔNG
THÔNG BÁO: CHỐT DANH SÁCH CỔ ĐÔNG THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018 VÀ NHẬN CỔ TỨC NĂM 2017